Dragan Čeliković dnevnik jednog avanturiste

24јан/05Off

Aconacgua 2005 5/5

Grupa na vrhu

Grupa na vrhu

A na kraju banja u Puenta del inka, divlja, neuređena, napuštena, ali topla voda radi. Onako prljav, iscrpljen, kada sam ušao u toplu sumpornu vodu opustio sam se predivno. Do tada sam mrzeo banje, jer je to za neke invalide, a od tada sam ih zavoleo.

A na kraju banja u Puenta del inka, divlja, neuređena, napuštena, ali topla voda radi. Onako prljav, iscrpljen, kada sam ušao u toplu sumpornu vodu opustio sam se predivno. Do tada sam mrzeo banje, jer je to za neke invalide, a od tada sam ih zavoleo.

Share this:
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.