Kanchenjunga 2011 – Kalkulacije

11. Maj 2011.
Dobro sam.
Čekam vreme da idemo gore, 18, će biti najslabiji vetar.
Snega neće biti od 17-21.
Ali!
Najbolje je krenuti 14.
Svi zajedno.
Teško je da se svi dogovore.

Čele

Share this: