Everest 2009 2/6

Dragan Jovović i Ja u Baznom kampu pored mog šatora sa zastavom Kragujevca
Dragan Jovović i Ja u Baznom kampu pored mog šatora sa zastavom Kragujevca
Budistički verski obred Puđa u kome se moli planina na dbude milostiva, a mi obećavamo da je nećemo povrediti našim oštrim predmetima. Bez ovog obreda šerpasi neće da idu dalje prema vrhu.
Budistički verski obred Puđa u kome se moli planina na dbude milostiva, a mi obećavamo da je nećemo povrediti našim oštrim predmetima. Bez ovog obreda šerpasi neće da idu dalje prema vrhu.
Lama me je pomazao ječmenim brašnom za blagoslov ka vrhu i da se vratim sa Everesta.
Lama me je pomazao ječmenim brašnom za blagoslov ka vrhu i da se vratim sa Everesta.
Zora na Everestu i odbojkaška mreža u našem kampu. Došao je dan polaska.
Zora na Everestu i odbojkaška mreža u našem kampu. Došao je dan polaska.
Počela je aklimatizacija i primicanje vrhu.
Počela je aklimatizacija i primicanje vrhu.
Krenuli smo. Došli su tibetanci i 100 jakova da prenesu našu opremu i hranu iz BC 5500 do ABC 6500 u kome ćemo boraviti, ispostavilo se sve ukupno 21 dan.
Krenuli smo. Došli su tibetanci i 100 jakova da prenesu našu opremu i hranu iz BC 5500 do ABC 6500 u kome ćemo boraviti, ispostavilo se sve ukupno 21 dan.
Ovako izgledaju naš vredni "jakići" Tih novih 1000m pećemo dva dana.
Ovako izgledaju naš vredni "jakići" Tih novih 1000m pećemo dva dana.
Share this: