Dragan Čeliković dnevnik jednog avanturiste

10мај/09Off

Everest 2009 3/6

Stigli smo u Midle kamp na 6000 jer na toj visini je bolje sporije ići napred da ne bi došlo do visinske bolesti.

Stigli smo u Midle kamp na 6000 jer na toj visini je bolje sporije ići napred da ne bi došlo do visinske bolesti.

Jutro na glečeru. Spremamo se za dalje.

Jutro na glečeru. Spremamo se za dalje.

I jako žurno idu dalje penjući se prema horizontu. 6000m

I jako žurno idu dalje penjući se prema horizontu. 6000m

Prolazimo kroz carstvo leda.

Prolazimo kroz carstvo leda.

Ledeno carstvo

Ledeno carstvo

Rongbuk glečer

Rongbuk glečer

Nekada su ledene stene nad glavom.

Nekada su ledene stene nad glavom.

ABC 6500m U podnožju Severnog grebena Everesta

ABC 6500m U podnožju Severnog grebena Everesta

Share this:
Filed under: Everest 2009 Comments Off
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.