Dragan Čeliković dnevnik jednog avanturiste

26апр/10Off

Everest 2010 – BC (loše vreme) – II

26.03.2010.
Agencija je Asian tracking.
Jedan je povredjen,
jedan nestao,
jedan poginuo.
Prema Everestu je sve crno.
Nevreme, oluja.
Mi smo u BC.
Nema mrdanja još 3-4 dana.
Pozdrav

Share this:
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.