Dragan Čeliković dnevnik jednog avanturiste

25мај/10Off

Everest 2010 – BC

25. Maj 2010.
Sišli smo u BC.
Super smo.
Toliko imamo poziva da ne mogu da pišem za sajt kako je sve to bilo.
Pisaću ujutru.
Odradili smo sve precizno.
Hvala na brojim čestitkama.

Share this:
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.