Dragan Čeliković dnevnik jednog avanturiste

29мај/10Off

Everest 2010 – Kathmandu

29. Maj 2010.
Stigli smo u Kathmandu.
U putu je sve bilo OK.
Smestili smo se u hetel Thamel.
Raspremamo se.
Ovde je +35 stepeni, a juče smo bili na -10/-15 stepeni.
Šaljemo vam mnogo pozdrava.

Share this:
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.