Dragan Čeliković dnevnik jednog avanturiste

17мај/11Off

Kanchenjunga 2011 – C4

17. Maj 2011.
Stigli smo u C4 - 7700m
Osvanuo je lep dan.
Kako će dalje biti, Božija volja.
Dobro sam.
Počeo sam da koristim kiseonik - što bih rizikovao.
Sada odmaram: supa čaj...

Čele

Share this:
Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

Trackbacks are disabled.