Karakorum 2012 – Ekspedicija je odložena dve nedelje.

26. Maj 2012.

Još me nisu pozvali za vizu. Igra nerava.

Pesimista u početnim nevoljama vidi „loš znak“ a optimista novu šansu.
Zbog nečega je to bolje.

Share this: