Karakorum 2012 – Paiu 3368m

1. Jul 2012.
Duž reke Biaho Lungpa, šljunkovito-peščanom obalom sa užasno mnogo prašine, po snažnom suncu, posle 7h hoda stigli smo u Paiu 3368m, proširenje u klisuri, šumu velikih stabala u kamenoj pustinji.
Odavde se vidi ružna siva kamena njuška Baltoro glečera.
Mesečina je; čuje se pesma i bubnjevi potera.

Pozdrav
Čele

Share this: