Књига „Болести на великој висини“

Knjiga je posledica ličnog iskustva, brojnih primera obolevanja ljuti u raznim ekspedicijama na kojima sam bio, i višegodišnjim proučavanjem ponašanja organizma u uslovima višednevnog smanjenog atmosferskog pritiska, kiselonika i temperature.
Knjiga je namenjena planinarima, a korisno je štivo i lekarima koji prate ekspedicije.

Bolesti na velikoj visini
Bolesti na velikoj visini
Share this: